“Ağalar, Safa Geldiniz!”


“Ağalar, Safa Geldiniz!”

“Ortalık kararınca, barba eline bir küçük şamdan (fiske şamdanı) alır, masaları dolaşarak onun alevi ile diğer diğer şamdanları tutuştururdu. Her sofranın mumunu yakınca da, etrafındaki akşamcıları “Ağalar, safa geldiniz!” diye selamlardı.”

Barba Kimdir?

Özellikle gedikli meyhaneleri bir ustanın idaresinde işletilirdi. Meyhaneci ustalarına “barba” denilirdi. Barba sözcüğü Rumca kökenli olmakla birlikte “amca”, “sakal” anlamlarına gelmektedir. Rumca kökenli olmasına rağmen sadece Rumlara değil, Ermeni, Yahudi ve müslümanlara yasak olan sufli meslek erbabı öteki gayrimüslimlere de denirdi.

Barbalar genellikle yaşlı olurlardı, zira gedikli meyhanelerin ruhsatı miras yoluyla geçtiği için babasının yerini almış genç barbalara da rastlanılmaktaydı.

Geleneksel meyhane işletme tarzı dikkatlice incelendiğinde meyhaneci ustaların yani barbaların babacan tavırlı ve kalender meşrep, aynı zamanda da hoşgörü zengini oldukları gibi gerektiğinde de otoriter davranıp sert kararlar aldıkları görülürdü.

Hazır bu noktadayken barba ile ilgili küçük bir hikaye alıntılamadan bitirmeyelim:

– Meyhaneci, kaçta açacaksın meyhaneyi?

– Yahu daha yeni kapadım. İstediğim zaman açarım. Hem açsam da seni içeri almam.

– Ben içeri girmek değil, dışarı çıkmak istiyorum.
Kaynak: Rakı Ansiklopedisi, Tarihi Hikayeler

+ Yorumunuzu Yazın

+